Péče o piercing do nosu

Piercing do nosu

Piercing do nosu má obvykle delší hojení než jiné typy piercingů. Může doprovázet začervenání a otok. Hlavní péče spočívá v udržování čistoty na vnějším straně a pravidelného koupání v dezinfekčním solném roztoku (viz. obecná část pokynů). V případě,že nosíte brýle je třeba zabránit jejich opírání se o piercing. Také tyto případné brýle pravidelně (denně) čistěte a dezinfikujte.
V určitých případech může při otoku dojít k vtažení vršku šperku do okolní tkáně. V tom případě navštivte Vašeho piercera a s ním konzultujte. Můžete také vyměnit šperk za kroužek či stud po zbytek doby hojení. V krajním případě by mohlo dojít až k zárůstu vršku šperku do tkáně což by vyžadovalo chirurgický zákrok.

Dbejte opatrnosti při oblékání na možné vytažení šperku zachycením za oblečení. V případě, že šperk jen povytáhnete, omyjte si řádně ruce a zasuňte jej zpět. Pokud to nejde, kontaktujte piercera.

Pokud necháte otvor i jen několik hodin bez šperku může se zatáhnout a šperk už nepůjde vrátit a bude se muset znovu píchnout jehlou. Při ztrátě šperku můžete využít jiný rovný šperk, např. tenkou rovnou náušnici z ušlechtilého materiálu. Toto ale nelze doporučit u nových piercingů, které ještě nejsou plně zahojeny, tzn. během prvních 6 týdnů.

Celková doba hojení bývá minimálně tři až čtyři měsíce u NOSTRILu a čtyři až osm týdnů u SEPTUMu.

Doporučeným šperkem piercingu do nosu je kroužek či nosovka u NOSTRILU, kroužek, kruhová barbell nebo retainer u SEPTUMu.

Roztahování NOSTRILu není obvyklé a není ani snadné. Nedostatek tkáně, jedná se o chrupavku, způsobuje obtíže, jde pomalu a roztažení je většinou permanentní.
Rozdílem je SEPTUM, které lze  roztahovat pokud není umístěno přímo v chrupavce nebo blízko u povrchu. V opačném případě to nemusí jít vůbec nebo pomalu či může dojít k vyloučení piercingu z těla a zanechání trvalé jizvy. Výjimkou není roztažení až na 6 gauge.

Přejeme Vám příjemný výběr a bezproblémové hojení